Lidmaatschap Showband Animato


Wie kunnen zich inschrijven:
- jeugd vanaf 8 jaar
- volwassenen van alle leeftijden

Wat kost het:
- Inschrijfgeld : bedraagt slechts € 20,00
(Hiervoor krijg je een lesboek of bladmuziek en een blaas of slaginstrument in bruikleen !!!)

Contributie:
- de contributie € 32,50 per kwartaal / de lessen zijn bij de contributie inbegrepen!!!
(incl. lidmaatschap KNMO en verzekeringen en wordt vooruit betaald in de laatste week van het oude kwartaal.
- Indien er 3 leden uit een gezin zijn die geen eigen inkomen hebben, kan het derde lid worden vrijgesteld van contributie.

Wanneer worden de lessen gegeven:
- Bespelen blaasinstrument: - op afspraak met instructeur

Repetitie:
De vaste repetitieavond is op dinsdagavond  van 20.00 tot 22.00 uur voor leerlingen/jeugd en de gevorderde muzikanten.

Ons leslokaal:
Dorpshuis “De Dissel“ Disselplein 6 te Hooglanderveen.

Meer weten ?? Bel dan:
de heer Henk Petersen: (033) 475 15 75
of
de heer Leo Stapelbroek (033) 2572671

Ook een concert in Dickens stijl?